ontdek ons!

Ontdek vakantie, recreatie en attracties in Friesland!

Aanmelden

Aanmelden

Het lidmaatschap staat open voor iedere persoon of onderneming, die producten aanbiedt op het gebied van verblijfsrecreatie dan wel producten, die daar een direct, aanwijsbaar verband mee hebben.

Het lidmaatschap dient schriftelijk of telefonisch te worden aangevraagd en gaat in op de eerste dag van het nieuwe kwartaal, dat volgt op de datum van aanmelding en loopt minimaal door het einde van het kalenderjaar, dat volgt op het jaar van aanmelding. Het lidmaatschap wordt vervolgens telkens op 1 januari van ieder jaar automatisch en stilzwijgend voor een vol jaar verlengd, tenzij uiterlijk op 30 november daaraan voorafgaand schriftelijk wordt opgezegd.

Een (aspirant) lid dient te streven naar een actieve professionaliteit, hetgeen zou kunnen blijken uit een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, uit (aspirant) lidmaatschappen van andere toeristische samenwerkingsverbanden, van organisaties als VVV of ANWB of van branche-organisaties zoals VEKABO, RECRON, HORECA Nederland of HISWA.

Een (aspirant) lid dient toestemming voor de bedrijfsuitoefening te hebben middels vergunningen van gemeente, provincie of rijk. Een (aspirant) lid moet in ieder geval een aanwinst voor de vereniging betekenen. Het lidmaatschap staat niet (langer) open voor ondernemingen, waar in de personele sfeer het totaal aantal van 5 voltijdbanen van 38 uur per week op jaarbasis, exclusief meewerkende gezinsleden, wordt overschreden. In dat geval is naar de mening van de vereniging geen sprake van een kleinschalige onderneming.

Toetsing van (nieuwe) leden op de hierboven genoemde criteria gebeurt door de ballotagecommissie. In afwijkende situaties beslist het bestuur.


Kosten

De contributie is slechts verschuldigd over de periode, dat men lid is. De kosten van het lidmaatschap beperken zich tot een eenmalig entreegeld en de jaarlijks terugkerende contributie. Beide worden vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Het entreegeld bedraagt € 65,00 en de jaarcontributie is vastgesteld op € 150,00. Wanneer een lid meerdere vestigingen heeft op verschillende locaties die lid zijn van de vereniging, wordt er
€ 75,00 per vestiging in rekening gebracht als contributie bijdrage.

Voor de kosten van het lidmaatschap wordt jaarlijks een factuur aan de leden gezonden. Het verschuldigde bedrag dient binnen één maand betaald te worden.


Aanmelding lidmaatschap

Aanmelding voor lidmaatschap kunt u mailen naar de coördinator Marjolein Remeeus.
info@ontdekons.nl of telefonisch via 06 - 53975657.Ontdek ons...

Een moment geduld a.u.b.

Nieuws

Meer nieuws