ontdek ons!

Ontdek vakantie, recreatie en attracties in Friesland!

Over Ontdek Ons

De vereniging

In 1995 is in Friesland onder de naam Vereniging samenwerkings-verband kleinschalige toeristische en recreatieve bedrijven een nieuw en uniek samenwerkingsverband opgericht. Hierin werken allerlei kleinschalige ondernemingen, die producten en diensten aanbieden op het gebied van toerisme en recreatie, samen.

Onder het motto ONTDEK ONS! presenteren de leden zich naar buiten toe. Het zijn prachtige bedrijven met een bijzondere aandacht voor details. Klein, als je kijkt naar de omvang, maar groot, als je kijkt naar persoonlijke aandacht en betrokkenheid.

Juist kleinere recreatiebedrijven zijn een waardevolle aanvulling op de voorzieningen van het platteland. Zij vergroten de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid.

Doel

Het uitgangspunt van het samenwerkingsverband is het bundelen van krachten ten behoeve van promotie, gezamenlijke inkoop en belangenbehartiging. Meer in algemene zin probeert de vereniging kleinschalige bedrijvigheid in de toeristische branche in Friesland te creëren, te stimuleren en te professionaliseren.

ONTDEK ONS! wil geen nieuwe brancheorganisatie worden. Het doel is samenwerking, bundeling van krachten en uitwisseling van deskundigheid vanuit kleinschalige bedrijvigheid. Waar nodig wordt samenwerking gezocht met bestaande organisaties.


Voordelen voor de gasten

Samenwerking tussen aanbieders van het toeristisch product levert een sterkere positie op ten opzichte van hen, die alleen opereren. Indien gewenst worden de gasten doorverwezen naar campings, hotels of groepsaccommodaties van andere leden, waardoor zij een overzicht krijgen van diensten, die voor hen openstaan. Ook kunnen er allerlei tips aangedragen worden, bijvoorbeeld over kanoverhuur, rondvaartmogelijkheden en streekproducten. De gast merkt: hier wordt nagedacht over mijn wensen; men probeert mijn verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.


Voordelen voor de leden

De voordelen voor de leden bestaan uit kwaliteitsverbetering, kostenbesparing door gezamenlijke inkoop en promotie en het ontwikkelen van nieuwe arrangementen en producten. Gezamenlijk leggen we contacten met overheid en bedrijfsleven. We maken gebruikt van elkaars deskundigheid, waardoor het makkelijker wordt de juiste mensen en wegen te vinden, hetgeen zal uitmonden in het waarderen en respecteren van leden van ONTDEK ONS!.


Overdracht van kennis en ervaring

Regelmatig organiseert de vereniging bijeenkomsten voor haar leden. Soms zal er een spreker worden uitgenodigd, soms zal er onder leiding van een gespreksleider een thema worden doorgesproken, dan weer zal er tijd zijn om elkaars mening te horen.

Een heel belangrijk aspect van deze bijeenkomsten is het praten met elkaar, met sprekers en met speciale genodigden. Wie ben jij, wat doe je, waarin ben je sterk en waarin ben je zwak? Wat zijn jouw ideeën over toekomstige ontwikkelingen? Hoe kunnen we samen het recreatieve product sterker in de markt zetten? We zitten zo vlak bij elkaar, kunnen we eens iets samen ondernemen? Netwerkvorming dus.


Inkoop

Door als één partner op te treden kunnen met steeds meer leveranciers afspraken worden gemaakt over kwantumkortingen, speciale voordelen of voorkeursbehandelingen ten behoeve van de leden. Ieder lid blijft uiteraard eigen baas, maar is wel verzekerd van de steun van de groep leden om hem heen.

Gezamenlijke inkoop kan plaats vinden op het gebied van verzekeringen, bancaire zaken, drukwerk, afvalverwerking, levensmiddelen, inhuur van uitzendkrachten of stagiaires en onderhoud van terrein en groenvoorziening. Deze lijst kan moeiteloos naar behoefte worden aangevuld.

Ook op het gebied van subsidies is concentratie een noodzaak. Kennis van de subsidiekaart in Nederland is een specialisme dat zeker niet door iedere onderneming zelfstandig kan worden opgebouwd.


Promotie

De vereniging probeert op een actieve manier het kleinschalige toerisme in Friesland te promoten en de producten van haar leden onder de aandacht van het publiek te brengen, zodat voor de gast duidelijk wordt, dat Friesland veel te bieden heeft.

Het eenvoudige maar duidelijke logo bindt de leden samen. Het ondersteunt de leden om zich als klein maar fijn te profileren. Persoonlijke aandacht voor de gast. Geen massatoerisme, maar individuele invulling van hetgeen de gasten verwachten. Het logo maakt duidelijk aan de gast: u bent hier méér dan van harte welkom en we zullen alles doen om het u naar de zin te maken; hier spreekt u nog met de baas zelf.

Het logo is voor leden beschikbaar in de vorm van een muurschildje. Daarnaast kunnen leden het logo gebruiken op hun drukwerk, briefpapier, facturen en dergelijke.
Het is een taak van de vereniging om dit logo in een gezamenlijke presentatie aan het publiek bekend te maken en uit te dragen.

Naast de door de vereniging uitgegeven folder, waarin ieder lid zich individueel kan presenteren, verzorgt ONTDEK ONS! een internetsite: www.ontdekons.nl . De doelstelling van deze site is, juist door de brede schakering aan toeristische bedrijvigheid, het bezoek aan de gelinkte, individuele sites te vergroten.


Nieuwe arrangementen en produkten

Leden kunnen elkaar natuurlijk de bal toespelen. Als een gast iets wil, dat een lid niet kan bieden, ligt het voor de hand, om door te verwijzen naar één van de andere leden, die die behoefte wel kan invullen.

Dit kan ook als een gast er niet zelf om vraagt. Ieder lid moet proberen gasten te enthousiasmeren voor de producten van andere leden, in of buiten combinatie met zijn eigen diensten.

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de eerder genoemde bijeenkomsten. Deze bieden een unieke gelegenheid om te komen tot een vorm van gezamenlijk optreden.


Diversiteit leden

De huidige leden representeren vele vormen van het toeristisch en recreatief product, zoals groepsaccommodaties, botenverhuur, kleine hotels, bungalowverhuur en kleine campings en zijn verspreid over heel Friesland, van Harlingen tot Oosterwolde en van Dokkum tot Lemmer.Ontdek ons...

Een moment geduld a.u.b.

Nieuws

Meer nieuws