Menu

Disclaimer

Gebruik van informatie
Ontdek ons! streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele inofrmatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Ondek ons! niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de inofrmatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ontdek ons! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Ontdek ons! en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Ontdek ons! garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonen veiliheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Ontdek ons! te corresponderen, accepteert u dit risicoa.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ontdek ons! heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ontdek ons! aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Ontdek ons! zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publivkaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Ontdek ons! daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 
Ontdek ons © | Realisatie Boks Internet