Menu

Mooie plannen voor Wijndomein De Heidepleats!

<< terug
17 november 2022

Een modern klooster onder de naam Nij Abdij begint steeds meer vorm te krijgen op de eeuwenoude boerderij De Heidepleats in buurtschap de Heide bij Sint Nicolaasga. Een crowdfundingactie moet ervoor zorgen dat er meer verblijfsplekken komen.
Ineens wisten Jântsje en Jan Geuvert Hoogkamp waar alle initiatieven, waar ze meer dan vijftien jaar aan werken, onder vielen. Hun wijngaard, de retraiteplekken, de gelegenheid om te bidden. ,,It is ora et labora, bidde en wurkje, sa as yn in kleaster’’, stelden ze vast. Vandaar dat hun boerderij De Heidepleats uit 1884 de toevoeging Nij Abdij heeft gekregen.
De echte oude kloosters zijn tegenwoordig volgeboekt met groepen of individuen die een of meer dagen tot rust willen komen of op zoek zijn naar zingeving. ,,Foar in protte minsken slacht de balâns yn it libben troch, is der te folle druk en is der muoite de tiid by te hâlden. Sy ha nedich dat de rêst organisearre wurdt.‘’ Het echtpaar weet er alles van. Het raakte ooit zelf uit zijn werk in de financiële wereld.
Dat zette Jântsje aan het denken. Ze wist dat ze veel meer een doener was en ze had ervaren wat een energie het geeft als je mensen gastvrijheid biedt. De boerderij, die sinds 1924 in de familie van Jântsje is, wilden ze wel overnemen, maar die moest meer worden dan een boerderij. De melkveetak is er nog, maar wordt gerund door de familie Bosma uit Rutten. Zij maakt kaas van de melk.
Een beetje voor de grap bedachten Jântsje en haar moeder dat wijn goed bij kaas zou passen. Omdat ze ook van tuinieren houden, werd het idee voor een wijngaard serieus opgepakt. Nu helpen vrijwilligers bij de oogst en is het werk in de wijngaard een vorm van ontmoeten geworden. ,,Je stelle je folle makliker iepen foar inoar as je wat meiinoar dogge’’, stelt Jan Geuvert. ,,Wy ite en toaste nei ôfrin en toane ús tankberens foar de fruchten.’’
De twee zijn allebei gereformeerd opgevoed. Ze zijn nu verbonden met het Witte Kerkje in Sneek. ,,Fanút dy tsjerke binne wy eins in pioniersplak.’’ Hun missie is mensen verbinden. Zoeken naar wat de verschillende geloofsdenominaties met elkaar verbindt. Een beetje zoals het vroeger op de Heide al heel gewoon was, merkt Jan Geuvert op. Op De Heidepleats mochten ze dan protestants zijn in een sterk katholieke omgeving, als het moest was iedereen er voor elkaar. ,,Drige der rein en moast der kûld wurde, dan kaam elkenien helpen.’’
Op de boerderij wordt het verbinden op vele manieren vormgegeven. Gasten zijn welkom in de B&B, er is plek om in retraite te gaan en al een aantal jaar is er logeerzorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Sinds kort worden er ook ‘ferbiningskuiers’ georganiseerd en er is een concreet plan om een zogenoemd convict op te starten.
Dit is een leef- en studiegemeenschap van aankomende pastores en andere geestelijk werkers. Zij kunnen voorgaan in vieringen van Nij Abdij en misschien ook wel op zondag in kerken in de omgeving. Tegelijk leren ze hoe je in de praktijk in een gemeenschap met elkaar omgaat en ook kunnen ze aan hun eigen persoonlijk geestelijk leven werken. Het tuinhuis is als kapel ingericht met bidstoelen die uit België komen.
Zo kan Nij Abdij ook een plek vormen voor vrouwenverenigingen, kerkenraden, serviceclubs als de Rotary, bedrijven en families om met elkaar een dag of enige dagen door te brengen. Daarvoor zijn meer overnachtingsplekken en huishoudelijke faciliteiten nodig. Via crowdfunding probeert Nij Abdij er zes ruimtes bij te krijgen, die gerealiseerd worden rond de binnenplaats van de schuur waar geregeld diensten worden gehouden.
De actie is ook bedoeld om verder te verduurzamen. De boerderij heeft een warmtepomp. Zonnepanelen zouden daar een welkome aanvulling op zijn. ,,Wy wolle graach sirkulêr wurde. Sa ha wy skiep yn de wyngerd sadat wy net hoege te spuitsjen.’’
Het gaat niet om giften hoewel die ook welkom zijn, benadrukt Jan Geuvert. Maar bij de crowdfunding gaat het om een veilige lening met een rentevergoeding van 4 procent. Je kunt investeren vanaf 100 euro. Het echtpaar noemt het investeren met een dubbel rendement. ,,Datsto yts goeds dwaan kinst.’’ Nij Abdij lijkt in veel opzichten op Nijkleaster, een gemeenschap die ook al jaren bezig is en straks in Hilaard een onderkomen krijgt. ,,Sy bin oan it bouwen, ús pleats stiet der al. Wy sjogge dat net as konkurrinsje. Sy bin ek in ynspiraasje foar ús.’’
Meer informatie
: www.deheidepleats.nl
 

Klik hier voor meer informatie
Ontdek ons © | Realisatie Boks Internet